ООО «Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования»

Центральна спілка споживчих товариств України «Укоопспілка»
ПАТ АБ «Південний»